CZECH REPUBLIC

Name:              Ing.arch. Alena Vychodilova

Location:          Olomouc, Czech Republic

Email:               vychodilova.arch@seznam.cz


Website:           www.automaticky.cz                              www.automatic-drawing.net

Sevices:           individuální terapie                               individual therapy

                    kurzy automatické kresby                     classes of automatic drawing

                    obrazy andělských energií                    paintigs of angelic energies

                    knihy „Svět je kouzelná hra                  book „The World is a Magic Play

                    energií“ – 1.a 2.díl                                  of Energies“


Languages:       Czech, English, German

_______________________________________________________________________

Name: Mgr. Diana Freiová

Angel Certified Practitioner (ACP), Certified Medium, Online Anvanced Angel Therapy course with

Doreen Virtue 2012

Location: Prague, Czech Republic

Email: dianafrei@email.cz, andelskesrdce@email.cz

Website: www.andelske-srdce.cz

Phone: +420 721 835 462

Skype: dikpet

Facebook: Diana Frei, Andělské Srdce


Sevices: Angel Therapy and Readings, Angel Coaching and Meditations, Angel Constellations and

Angel parties, Mediumship

Andělská terapie, výklad andělských karet, andělské meditace, andělské konstelace, andělské

oslavy a práce média

Languages: English, Czech, Bulgarian

_______________________________________________________________________


Name: Lucie Hovjacka

Location: Czech Republic, Ostrava

Email Address: lucie.hovjacka@seznam.cz

Website: www.pomocapodpora.cz

Phone: +420 732 779 439

Skype: lucynkah

Services: ACP - Certified Angel Practitioner.  Offering - Angel Readings; Answer to questions

important for your life (relationships, life purpose etc.); Helping with your next steps; Relaxing;

Unblocking.  /  ACP – Certifikovaný andělský praktik. Mé služby jsou – Andělská čtení; Odpovědi na

otázky důležité pro váš život (vztahy, životní účel atd.); Pomoc s vašimi dalšími kroky; Uvolnění;

Odblokování.

Languages: Czech, Slovak, English

_______________________________________________________________________

*Name: Anna Kubesova

*Location: Prague, Czech Republic

*Phone:00 420 722 925 215

*Email: andelskaterapie@email.cz

*Website: www.andelskaterapie.com

*Services: As a Certified Angel Practitioner (ACP) I am offering: Angel readings, Spiritual Readings,

Angel Card Reading, Mediumship.///

Jako certifikovany andelsky praktik nabizim: Andelske cteni,spiritualni cteni(minule zivoty a zivotni

ukoly,...), cteni a vyklad z andelskych karet, mediumalni praci-kontakt a pomoc dusim.